Tính năng

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tự động chuyển tiền vào tiền gửi có kỳ hạn thông qua Internet Banking hoặc Mobile Banking.

Khi số dư tài khoản lớn hơn số dư duy trì tối thiểu đăng ký bởi khách hàng, hệ thống ngân hàng sẽ tự động chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền dư vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn theo chỉ định của khách hàng.

Tiện ích

Miễn phí thiết lập và duy trì dịch vụ

Đăng ký 01 lần duy nhất, không cần nhớ lịch chuyển tiền tiết kiệm

Số dư tối thiểu luôn được đảm bảo như chỉ định ban đầu

Đăng ký và tra cứu dễ dàng trên Internet Banking/Mobile Banking

Tối đa tiền lãi nhận được

Dễ dàng, nhanh chóng và an toàn

Đăng ký

 Bước 1: Mở tài khoản Tiền gửi Tích luỹ Linh hoạt Trực tuyến

      * Cách 1:

        Vào Sản phẩm & Dịch vụ

        4Tiền gửi

        4Tiết kiệm thông minh

        4Chọn "VÀO ĐÂY" (ở phần hướng dẫn dịch vụ đầu màn hình)

      * Cách 2:

        Vào Sản phẩm & Dịch vụ

        4Tiền gửi

        4Mở tài khoản có kỳ hạn

        4Chọn tài khoản Tiền gửi Tích lũy Linh hoạt Trực tuyến

Bước 2: Đăng ký Tiết kiệm Thông minh Trực tuyến

      Trong phần đăng ký, điền các thông tin sau

       - Số dư duy trì tối thiểu

       - Số tiền chuyển tối đa

       - Tài khoản nộp tiền

       - Chu kỳ chuyển tiền

       - Chuyển tiền vào ngày nghỉ