27/12/2018

Theo Quyết định số 630/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc áp dụng các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến, Ngân hàng Shinhan phát hành thiết bị bảo mật mới mang tên Advanced OTP (A-OTP) với chức năng xác thực và bảo mật cao hơn.

Từ ngày 04/01/2019, khách hàng có thể đến chi nhánh/phòng giao dịch Shinhan gần nhất để đăng ký thiết bị A-OTP.

Đối tượng áp dụng:

Cá nhân có hạn mức giao dịch trong ngày trên Internet Banking/Mobile Banking trên 01 tỷ VNĐ.

Doanh nghiệp có hạn mức giao dịch trong ngày trên Internet Banking trên 05 tỷ VNĐ.

Từ ngày 04/03/2019, Ngân hàng Shinhan sẽ áp dụng hạn mức mới cho các giao dịch trực tuyến theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như sau:

HẠN MỨC GIAO DỊCH TỐI ĐAHẠN MỨC GIAO DỊCH TỐI ĐA TRONG NGÀY
Khách hàng cá nhân
Thẻ bảo mật

* Lên đến hạn mức tối đa trong ngày (không đổi)

* Không cho phép đăng ký chuyển khoản nước ngoài

* 100 triệu VNĐ (không đổi)

* Không cho phép đăng ký chuyển khoản nước ngoài

M-OTP

* Chuyển khoản nước ngoài dưới 200 triệu VNĐ/giao dịch.

* Chuyển khoản nội bộ Shinhan, chuyển khoản trong nước: dưới 500 triệu VNĐ/giao dịch.

* Chuyển khoản liên ngân hàng qua NAPAS: dưới 300 triệu VNĐ/giao dịch.

Dưới 500 triệu VNĐ
OTP tokenDưới 1 tỷ VNĐ
Advanced OTP (mới)

Lên đến hạn mức trong ngày

Theo nhu cầu của khách hàng

Khách hàng doanh nghiệp

Thẻ bảo mậtKhông đổiKhông đổi
OTP Token

* Chuyển khoản nước ngoài dưới 500 triệu VNĐ/giao dịch.

* Chuyển khoản nội bộ Shinhan, chuyển khoản trong nước: dưới 1 tỷ VNĐ/giao dịch.

* Chuyển khoản liên ngân hàng qua NAPAS: tối đa 300 triệu VNĐ/giao dịch.

Dưới 5 tỷ VNĐ
Advanced OTP (mới)Lên đến hạn mức trong ngàyTheo nhu cầu của khách hàng

Từ ngày 04/01/2019 đến hết ngày 31/03/2019, nếu muốn duy trì hạn mức giao dịch trong ngày hiện tại, khách hàng vui lòng đến chi nhánh/phòng giao dịch Shinhan gần nhất để đổi miễn phí thiết bị bảo mật tương ứng với hạn mức hiện tại.

Đối với khách hàng đang sử dụng thẻ bảo mật và có nhu cầu chuyển khoản nước ngoài, khách hàng có thể truy cập ứng dụng SOL để yêu cầu cấp thiết bị M-OTP mà không cần đến chi nhánh/phòng giao dịch.

Sau ngày 04/03/2019, nếu chưa đến chi nhánh/phòng giao dịch để đổi thiết bị bảo mật, khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị hiện có như bình thường. Ngân hàng Shinhan sẽ tự động điều chỉnh giảm hạn mức xuống tương ứng với hạn mức tối đa cho phép của thiết bị bảo mật đó.