05/02/2021

Kính gửi Quý khách,

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng”) trân trọng thông báo:

1. Kể từ 00:00 ngày 01/03/2021, Ngân hàng sẽ ngừng cung cấp phương thức xác thực bằng Samsung Pass khi sử dụng dịch vụ Mobile Banking SOL (“Dịch vụ”).

2. Đối với Quý khách hiện đang sử dụng phương thức xác thực bằng Samsung Pass cho Phương thức đăng nhậpXác thực giao dịch khi sử dụng Dịch vụ, để tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời gian nêu trên, vui lòng thay đổi phương thức xác thực theo các bước sau đây:

  • Đối với Phương thức đăng nhập:

Đăng nhập Mobile Banking SOL > Menu > Bảo mật > Phương thức đăng nhập > Lựa chọn một trong các phương thức: Xác nhận vân tay/Xác nhận Face ID/Xác nhận mẫu hình/Mật khẩu đơn giản.

  • Đối với Xác thực giao dịch:

Sau khi thực hiện thay đổi Phương thức đăng nhập như trên, Quý khách sử dụng mật khẩu thiết bị bảo mật đã đăng ký với ngân hàng (M-OTP, OTP, hoặc A-OTP) để xác thực các giao dịch.

Trường hợp có bất kỳ khó khăn hoặc thắc mắc liên quan đến việc thay đổi phương thức xác thực bằng Samsung Pass, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số 1900 1577 hoặc chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn,

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.