18/12/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức công bố thỏa thuận ghi nhớ về việc hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (“M_Service”).  Trước thỏa thuận ghi nhớ này, Ngân hàng Shinhan và M_Service đã ký kết hợp đồng để triển khai việc kết nối số tài khoản của khách hàng của Ngân hàng Shinhan với ví điện tử MoMo vào tháng 9-2017.

Thỏa thuận ghi nhớ vừa công bố được xem như một động thái để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai bên, nhằm thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số tại Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ mở ra một hướng phát triển mới trong việc thu hút các khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số tiện ích và hiện đại của Ngân hàng Shinhan. Đồng thời, các khách hàng hiện tại và tương lai của ví điện tử MoMo cũng sẽ được cung cấp thêm những dịch vụ ngân hàng tiện ích từ một trong những ngân hàng nước ngoài vững mạnh nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, cho biết: “Một trong các chiến lược của Ngân hàng Shinhan trong năm 2017 là toàn cầu hóa dịch vụ ngân hàng số và thông qua ví điện tử MoMo, chúng tôi tin chiến lược của mình sẽ được triển khai thành công”.

 Thông tin chi tiết về các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi Ngân hàng Shinhan và ví điện tử MoMo sẽ được cập nhật chi tiết trên website của Ngân hàng Shinhan: www.shinhan.com.vn