Giới thiệu

Tài khoản tích lũy linh hoạt là loại tài khoản đáp ứng nhu cầu tích lũy số tiền linh hoạt với thời gian tích lũy linh hoạt, từ nguồn tiền nhàn rỗi của Khách hàng, để đạt số tiền lớn trong tương lai.

Loại tiền: VND, USD

Kỳ hạn: 6, 12, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng

Chu kỳ tích lũy: Linh hoạt

Số tiền tích lũy: Linh hoạt và tối thiểu 100.000 VNĐ hoặc 10 USD

Lãi suất: Lãi suất được trả một lần vào cuối kỳ

Phương pháp gửi tiền: Chuyển khoản tại quầy hoặc trên Internet Banking

Tiện ích

Miễn phí mở tài khoản

Lãi suất cạnh tranh hấp dẫn

Kỳ hạn đa dạng

Giấy tờ cần thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)

Con dấu và đăng ký mẫu dấu (nếu có)

Giấy tờ xác định người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu

Giấy tờ xác định kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Người được ủy quyền của KKT và CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)