Giới thiệu

Thẻ Shinhan Samsung Pay (Thẻ)

Là thẻ trả trước nội địa phi vật lý do Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành cho khách hàng cá nhân thông qua ứng dụng Samsung Pay. Thẻ không được kết nối với bất kỳ tài khoản thanh toán nào và khách hàng chỉ có thể sử dụng th trong phạm vi số dư trên thẻ.

Có 2 loại thẻ

Thẻ vô danh

Đây là thẻ được phát hành dựa trên các thông tin về họ tên, e-mail, số điện thoại di động do khách hàng cung cấp và được áp dụng dịch vụ, hạn mức quy định.

Thẻ định danh

Đây là thẻ vô danh đã được xác thực thông tin khách hàng và được áp dụng dịch vụ, hạn mức quy định.

Đối tượng phát hành thẻ

Khách hàng cá nhân đã có tài khoản Samsung Pay.

Tiện ích

1. Nạp tiền

Khách hàng có thể nạp tiền vào thẻ để sử dụng theo nhu cầu bằng 1 trong 2 cách sau:

Thông qua cổng trung gian thanh toán Payoo

Chọn chức năng nạp tiền (Reload) trên ứng dụng Samsung Pay. Khách hàng chọn ngân hàng ghi nợ trong danh sách các ngân hàng đang liên kết với Payoo (kể cả Shinhan) hiển thị trên ứng dụng Samsung Pay. Phí nạp tiền được áp dụng theo chính sách của ngân hàng ghi nợ. Khách hàng có thể chọn lưu số thẻ/tài khoản ghi nợ để thực hiện các lần nạp tiền sau.

Thông qua giao dịch chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản/số thẻ tại các kênh giao dịch của ngân hàng ghi nợ

Thông qua giao dịch chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản/số thẻ tại các kênh giao dịch của ngân hàng ghi nợ (tại quầy, ATM, Internet Banking, Mobile Banking) tới số thẻ Shinhan Samsung Pay. Phí chuyển khoản áp dụng theo chính sách của ngân hàng ghi nợ.

2. Thanh toán POS

Giao dịch thanh toán thẻ tại các cửa hàng có máy POS có hỗ trợ thanh toán qua Samsung Pay của các ngân hàng trong hệ thống NAPAS. Shinhan không thu phí đối với các giao dịch POS.

3. Chuyển tiền

* Chỉ áp dụng đối với thẻ định danh.

* Khách hàng có thể yêu cầu thực hiện chuyển khoản trên ứng dụng Samsung Pay theo 1 trong 3 hình thức sau:

Chuyển khoản qua số điện thoại di động

Chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng trong mạng lưới Napas

Chuyển khoản đến số số thẻ ngân hàng trong mạng lưới Napas

* Tất cả giao dịch chuyển tiền được xử lý qua hệ thống chuyển tiền IBT của Napas và tuân thủ các quy định của dịch vụ chuyển tiền IBT.

4. Hoàn trả tiền trong thẻ theo yêu cầu khách hàng

* Chỉ áp dụng đối với thẻ định danh

* Số dư tối thiểu trên thẻ để được hoàn trả: 10.000 VNĐ

* Khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả số dư thẻ vào tài khoản mình chỉ định trước khi tạm khóa/hủy thẻ thông qua 1 trong 2 cách thức sau:

Thực hiện thông qua ứng dụng Samsung Pay sau khi nhập thành công các bước xác thực bảo mật; hoặc

Thực hiện tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Shinhan.

Tiền hoàn trả được chuyển khoản và không hoàn trả bằng tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.

Hạn mức sử dụng thẻ

Hạn mứcThẻ trả trước chưa định danhThẻ trả trước định danh

Số dư

Tối đa 5 triệu đồng tại mọi thời điểm

Tối đa 500 triệu đồng tại mọi thời điểm

Np tin

Tối thiểu: 10.000 đồng/lần

Tối đa: 5 triệu đồng/lần

Tối đa: 10 lần/tháng

Tối thiểu: 10.000 đồng/lần

Tối đa: 500.000.000 đồng/ngày

Chuyn khon

Không cho phép

Tối đa: 100 triệu đồng/lần/ngày

(Chuyển nội bộ Shinhan)

Tối đa: 50 triệu đồng /lần,

           100 triệu đồng/ngày

(Chuyển khoản tới tài khoản/thẻ ngân hàng khác)

Thanh toán

Tối đa: 5 triệu đồng /lần

Tối đa 50 triệu đồng /lần

Điều kiện đăng ký

- Khách hàng truy cập ứng dụng Samsung Pay, chọn chức năng “Nhận thẻ Shinhan Samsung Pay” và đăng nhập các thông tin cần thiết để yêu cầu phát hành thẻ.

- Thẻ được phát hành trên ứng dụng Samsung Pay là thẻ trả trước vô danh phi vật lý.

- Để đăng ký thẻ định danh, khách hàng cần đến các điểm giao dịch của Shinhan và cung cấp:

CMND và hộ chiếu còn hiệu lực

Điền Đơn đăng ký định danh chủ thẻ Samsung Pay

Số điện thoại đã đăng ký khi yêu cầu phát hành thẻ và/hoặc số thẻ trả trước vô danh đã phát hành

Lưu ý khác

1. Lưu ý chung:

- Khi khách hàng bị mất thẻ hoặc muốn chuyển thẻ qua thiết bị Samsung mới, khách hàng có thể cài đặt ứng dụng Samsung Pay trên thiết bị mới, sau đó yêu cầu phát hành lại thẻ và thực hiện các bước xác thực bằng mã PIN thẻ và SMS OTP.

- Khi khách hàng cần tạm khóa/hủy thẻ hoặc cập nhật lại mã PIN hoặc đổi PIN mới, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Shinhan theo số 1900 1577 hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Shinhan.

2. Điều kiện và điều khoản: