Giới thiệu chung

Cuộc sống luôn có những biến cố khó lường. Nếu không may gia đình mất đi người trụ cột, gánh nặng trả nợ ngân hàng sẽ chuyển sang cho ai? Khi bạn tham gia Bảo hiểm Người vay vốn của VBI, VBI sẽ thay bạn và gia đình chi trả khoản vay cho ngân hàng nếu không may sự cố xảy ra.

Đối tượng bảo hiểm

Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Shinhan và:

Từ 18 - 65 tuổi

Không quá 66 tuổi cho đến ngày kết thúc hợp đồng bảo hiểm

Lưu ý: VBI không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:

  • Tâm thần, thần kinh, bệnh phong
  • Thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi chính:

  • Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, tối đa 01 tỷ đồng.
  • Tử vong hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh (không bao gồm bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn), tối đa không quá 500 triệu đồng.Quyền lợi bổ sung:

  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
  • Trợ cấp giảm thu nhập trong quá trình điều trị thương tật do tai nạn. VBI sẽ chi trả tiền trợ cấp giảm thu nhập tối đa 5 triệu đồng/vụ tai nạn và không quá 50 triệu đồng/năm.
  • Quyền lợi bảo hiểm bệnh đặc biệt, tối đa 100 triệu đồng.

 

Các tiện ích của sản phẩm

Khách hàng được bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro

Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử nhanh chóng trong vòng 03 phút.

Tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm tiện lợi qua ứng dụng My VBI.

Bồi thường nhanh chóng, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc.

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 1566