Giới thiệu chung

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình luôn được ưu tiên hàng đầu. Với bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình không phải lo lắng về chi phí y tế và có thể an tâm tận hưởng cuộc sống.

Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam hoặc nước ngoài

Từ 01 ngày tuổi đến 74 tuổi (tham gia mới) và tái tục trọn đời

Sinh sống ở Việt Nam ít nhất 06 tháng trong 01 năm hợp đồng

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi địa lý: Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm: điều trị nội trú, ngoại trú do ốm bệnh/tai nạn/biến chứng thai sản, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng, nha khoa, thai sản…

Các tiện ích của sản phẩm

Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng kí và giảm phí lên đến 15% (áp dụng cho năm tiếp theo, dựa trên lịch sử bồi thường của năm trước)

Tiếp cận với hệ thống các bệnh viện tiêu chuẩn hiện đại trong nước và một số nước Châu Á với dịch vụ Bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại hơn 140 bệnh viện. Khách hàng không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí

Dịch vụ bồi thường nhanh chóng, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc