Thanh toán thẻ

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Thanh toán thẻ”

Bước 4: Chọn “Thanh toán trước theo từng giao dịch/ Thanh toán số tiền trên sao kê/ Thanh toán số tiền nợ trễ hạn”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Thanh toán thẻ”

Bước 4: Chọn “Thanh toán trễ hạn/ Thanh toán sao kê/ Thanh toán trước giao dịch”

Kích hoạt thẻ và cài đặt mã Pin

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Kích hoạt/ Tạo mã Pin”

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Kích hoạt/ Khóa thẻ”

Bước 4: Chọn “Kích hoạt thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Thay đổi mã PIN

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Kích hoạt/ Tạo mã Pin”

Bước 4: Chọn “Cài đặt mã Pin”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Mã Pin thẻ”

Bước 4: Chọn “Đổi Pin”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Thay đổi hạn mức giao dịch thẻ và hạn mức hàng ngày

Hạn mức giao dịch là số tiền tối đa của một giao dịch mà Quý khách có thể thực hiện qua Ngân hàng trực tuyến/ Ứng dụng Sol.

Hạn mức ngày sẽ là số tiền tích lũy tối đa cho tất cả các giao dịch chuyển khoản mà Quý khách có thể thực hiện qua Ngân hàng trực tuyến/ Ứng dụng Sol mỗi ngày

Bạn có thể tăng hoặc giảm hạn mức ngày và hạn mức giao dịch qua Ngân hàng trực tuyến/ Ứng dụng Sol hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất.

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Kích hoạt/ Tạo mã Pin”

Bước 4: Tại thẻ muốn thay đổi hạn mức, chọn “Cập nhật thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Kích hoạt/ Khóa thẻ”

Bước 4: Chọn “Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Khóa/ mở khỏa thẻ

Bạn có thể tự khóa hoặc mở khóa thẻ ATM/ Thẻ ghi nợ/ Thẻ tín dụng tạm thời thông qua Ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng Sol

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ”

Bước 4: Nhấp chọn thẻ muốn khóa

Bước 5: Chọn “Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Kích hoạt/ Khóa thẻ”

Bước 4: Chọn “Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Khóa/Mở khóa giao dịch trực tuyến/Giao dịch thanh toán ở nước ngoài

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Kích hoạt/ Tạo mã Pin”

Bước 4: Tại thẻ muốn cập nhật, chọn “Cập nhật thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Mã Pin thẻ”

Bước 4: Tại mục “Quản lý giao dịch thẻ”, chọn Bật/ Tắt tính năng Khóa giao dịch nước ngoài/ Khóa giao dịch trực tuyến

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Báo mất thẻ

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ”

Bước 4: Nhập chọn thẻ muốn khóa

Bước 5: Chọn “Báo mất thẻ”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Kích hoạt/ Khóa thẻ”

Bước 4: Chọn “Báo mất thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Xem sao kê thẻ tín dụng

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Sao kê”

Bước 4: Chọn loại thẻ & Thời gian tra cứu

Bước 5: Nhấp vào sao kê cần xem

Bước 6:
- Chọn  để xem dưới dạng PDF
- Chọn  để tải

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Sao kê thẻ”

Bước 4: Chọn sao kê mà bạn cần kiểm tra và chọn “Chi tiết”

Xem lịch sử giao dịch

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Lịch sử giao dịch/ Lịch sử thanh toán”

Bước 4:  Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Lịch sử giao dịch”

Bước 4: Chọn khung thời gian và xem lịch sử giao dịch của bạn

Xem lịch sử thanh toán

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Lịch sử giao dịch/ Lịch sử thanh toán”

Bước 4:  Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Lịch sử thanh toán”

Bước 4: Chọn khung thời gian và xem lịch sử thanh toán của bạn

Dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng tự động

 • Việc thanh toán thẻ tín dụng tự động có thể thực hiện nếu quý khách có tài khoản tại Shinhan. Bằng việc đăng ký dịch vụ ghi nợ tự động, Quý khách đồng ý cho Ngân hàng trích số tiền cần thanh toán từ tài khoản đăng ký liên kết với thẻ tín dụng mà không cần bất kỳ lệnh thanh toán của Quý khách.
 • Quý khách có thể thay đổi tài khoản liên kết với thẻ tín dụng sang tài khoản khác của Quý khách bất kỳ lúc nào.
 • Để hủy dịch vụ ghi nợ tự động, Quý khách vui lòng đi đến chi nhánh gần nhất để yêu cầu

Lưu ý:

Quý khách có trách nhiệm đảm bảo tài khoản có đủ số dư hoặc có đủ hạn mức giao dịch trước 16:30 ngày trích nợ tự động. Thẻ tín dụng của Quý khách sẽ bị ghi nhận thanh toán trễ hạn nếu Ngân hàng Shinhan không thể ghi nợ đủ số tiền thanh toán tối thiểu vào 16:30 ngày đến hạn thanh toán do số dư tài khoản không đủ, hoặc do vượt hạn mức giao dịch của tài khoản.

 Để đăng ký dịch vụ tự động thanh toán thẻ tín dụng và để thay đổi tài khoản thanh toán liên kết thẻ tín dụng :

 ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập vào SOL App

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Thanh toán thẻ”

Bước 4: Chọn “Thanh toán tự động”

Bước 5: Chọn “Cập nhật”

Bước 6: Chạm mục hiển thị số tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị danh sách số tài khoản. Chọn số tài khoản cho phép trích nợ tự động.

Bước 7: Chọn “Cập nhật” và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành.

Thay đổi tỷ lệ thanh toán số dư nợ thẻ

Quý khách có thể chọn tỷ lệ thanh toán 5% hoặc 100% số dư nợ thẻ cuối kỳ và thay đổi tỷ lệ thanh toán này tùy thuộc tình hình tài chinh hàng tháng của Quý khách.

Lưu ý:

Tính năng hỗ trợ từ 8:00 đến 18:00 vào các ngày làm việc, và trước 17:00 vào ngày đến hạn thanh toán.

Để thay đổi tỷ lệ thanh toán số dư nợ thẻ:

 ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập vào SOL App

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Thanh toán thẻ”

Bước 4: Chọn “Thanh toán tự động”

Bước 5: Chọn “Cập nhật”

Bước 6: Tại mục “đăng ký tỷ lệ thanh toán tự động”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tỷ lệ. Chọn tỷ lệ thanh toán cho phép trích nợ tự động.

Bước 7: Chọn “Cập nhật” và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành.

Đăng ký thẻ điện tử (chỉ áp dụng trên ứng dung Sol)

 • Áp dụng cho cả Chủ thẻ chính mới và hiện hữu
 • Chức năng thẻ điện tử được SHBVN cung cấp qua Ứng dụng SOL, áp dụng cho cả Thẻ ghi nợ và Thẻ tín dụng (VISA/MASTERCARD). Sau khi bật chức năng này, bạn có thể xem thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, CVC) và sử dụng thông tin thẻ này để giao dịch trực tuyến hoặc thêm vào SamsungPay.
 • KHÔNG áp dụng Phí thường niên cho Thẻ kỹ điện tử

Chức năng thẻ điện tử sẽ được áp dụng cho các sản phẩm thẻ: (11 sản phẩm thẻ tín dụng + 4 thẻ ghi nợ)

 • Thẻ tín dụng VISA Cash-back Chuẩn
 • Thẻ tín dụng VISA Cash-back Vàng
 • Thẻ tín dụng VISA Cash-back Bạch Kim
 • Thẻ tín dụng VISA Travel hạng Bạch Kim
 • Thẻ tín dụng PWM VISA hạng Bạch Kim
 • Thẻ tín dụng VISA Hi-Point Chuẩn
 • Thẻ tín dụng VISA Hi-Point Vàng
 • Thẻ tín dụng VISA Hi-Point Bạch Kim
 • Thẻ tín dụng LOTTE MART CREDIT
 • Thẻ tín dụng Korean Air Shinhan Consumer
 • Thẻ tín dụng Shinhan Visa Signature Consumer
 • Thẻ ghi nợ VISA Chuẩn
 • Thẻ ghi nợ PWM VISA
 • Thẻ ghi nợ Shinhan My SOL
 • Thẻ ghi nợ Shinhan Be-SAFE (Mastercard)

Chi tiết tại đây

Hãy nhanh tay đăng ký cho chính bạn một thẻ điện tử theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Đăng ký thẻ điện tử”

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Đăng ký phát hành thẻ mới

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Thông tin chung”

Bước 4: Chọn “Các dịch vụ liên quan”

Bước 4: Chọn “Yêu cầu phát hành thẻ”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Đăng ký phát hành thẻ mới”

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Đăng ký trả góp có lãi suất

Hãy đăng ký trả góp lãi suất nhanh chóng và dễ dàng trên Ứng dụng Sol

Để tìm hiểu chi tiết, chọn tại đây 

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Trả góp”

Bước 4: Chọn giao dịch mà bạn muốn đăng ký

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Trả góp có lãi suất”

Bước 4: Chọn giao dịch mà bạn muốn đăng ký

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành