KYC là từ viết tắt của “Biết khách hàng của bạn”. Thuật ngữ này sử dụng cho quy trình Nhận Biết Khách hàng.

Khi Ngân hàng xác định rằng thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi là chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc đã quá hạn, Ngân hàng cần Quý khách cung cấp những thông tin trên để giúp bảo vệ tài khoản của Quý khách khỏi các tội phạm tài chính như rửa tiền, lừa đảo và đánh cắp danh tính, đồng thời giúp Ngân hàng Shinhan Việt Nam (SHBVN) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Luôn cập nhật thông tin cá nhân kịp thời là cách để Ngân hàng đảm bảo tài khoản của Quý khách hoạt động một cách an toàn. Chúng tôi thực hiện điều này cho tất cả khách hàng, bất kể Quý khách đã giao dịch với SHBVN bao lâu.

Hiện tại, bên cạnh quy trình Nhận Biết Khách Hàng tại quầy giao dịch, SHBVN đã triển khai quy trình Nhận Biết Khách Hàng trực tuyến trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam để xác thực và định danh khách hàng trong việc mở tài khoản, cũng như đăng ký dịch vụ ngân hàng nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Tìm hiểu thêm: https://shinhan.com.vn/en/mobile-banking/e-kyc-open-account-online-anywhere-and-anytime-2.html

Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo, nhấn tại đây