Quý khách có thể cài đặt và sử dụng Ngân hàng trực tuyến trên máy tính, tablet, laptop để tiếp cận và quản lý tài chính của mình. Quý khách có thể sử dụng kênh Ngân hàng trực tuyến để quản lý tài khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và cập nhật thông tin và các dịch vụ khác. Ngân hàng trực tuyến là một công cụ tuyệt vời giúp Quý khách quản lý cuộc sống.

Để đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến, Quý khách cần đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.

Quý khách có thể sử dụng thông tin đăng nhập ứng dụng SOL để đăng nhập Ngân hàng trực tuyến.

Để truy cập Ngân hàng trực tuyến: https://online.shinhan.com.vn/global.shinhan