Đăng ký trực tuyến khoản vay mới

  • Quý khách đang tìm mua một căn nhà, một chiếc xe hơi, cải tạo một nhà của mình hoặc cần tiền vốn hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực.
  • Quý khách chỉ cần đăng ký trực tuyến vay mua ô tô, vay mua nhà, vay mua ô tô đã qua sử dụng , vay Soho, hoặc vay tiêu dùng …. và sau đó, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ để xúc tiến đơn đăng ký của Quý khách
  • Thời gian Ngân hàng gọi lại là 1-7 ngày làm việc

Tìm hiểu thêm về Vay cá nhân trực tuyến, nhấn tại đây

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Vay”

Bước 3: Chọn biểu tượng  để đăng ký, và chọn sản phẩm vay phù hợp

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành nhu cầu của bạn

Vay cầm cố sổ tiết kiệm

Quý khách đang có một khoản tiết kiệm nhưng đang cần tiền gấp cho các mục đích sử dụng khác nhau, Quý khách có thể vay cầm cố số tiền tiết kiệm gửi tại Shinhan một cách dễ dàng. Quý khách chỉ cần thực hiện một vài thao tác và sau đó chúng tôi sẽ giải ngân tiền vào tài khoản của Quý khách.

Để vay cầm cố sổ tiết kiệm gửi tại Shinhan:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Dịch vụ cho vay”

Bước 4: Chọn “Đăng ký vay thế chấp trực tuyến”

Bước 5: Đọc kỹ Điều khoản điều kiện và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành nhu cầu của bạn

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Vay”

Bước 3: Chọn biểu tượng  để đăng ký và chọn “Vay thế chấp sổ tiết kiệm”

Bước 4: Đọc kỹ Điều khoản điều kiện và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành nhu cầu của bạn.

Sao kê tài khoản vay

  • Quý khách có thể tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản vay trên Ngân hàng trực tuyến và ứng dụng SOL.
  • Đồng thời, Quý khách có thể in sao kê tài khoản vay trên Ngân hàng trực tuyến.

Để xem và in sao kê tài khoản vay:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Tra cứu khoản vay”

Bước 4: Chọn “Chi tiết giao dịch khoản vay”

Bước 5: Chọn khoản vay cần tra cứu. Chọn “Tra cứu”

Bước 6: Chọn  để xem và in sao kê tài khoản vay

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Vay”

Bước 3: Chọn khoản vay cần tra cứu

Lưu ý: Quý khách chỉ có thể xem lịch sử giao dịch tài khoản vay, in ra sao kê chưa thực hiện được.

Tra cứu số tiền lãi ước tính nếu trả nợ trước hạn

Quý khách có nhu cầu trả nợ vay trước hạn, và cần biết số tiền lãi ước tính phải trả là bao nhiêu vào ngày trả nợ dự kiến. Hệ thống sẽ tính toán số tiền lãi ước tính dựa trên ngày dự kiến sẽ trả nợ của Quý khách.

Để kiểm tra số tiền lãi ước tính phải trả:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Tra cứu khoản vay”

Bước 4: Chọn “Chi tiết lãi”

Bước 5: Chọn khoản vay cần tra cứu lãi, Nhập ngày trả nợ dự kiến vào “Ngày tham khảo”

Bước 6: Chọn “Tra cứu”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Vay”

Bước 3: Chọn khoản vay cần kiểm tra

Bước 4: Chọn “Quản lý”

Bước 5: Chọn “Chi tiết lãi”

Bước 6: Nhập ngày trả nợ dự kiến vào “Ngày tiêu chuẩn” và xem số tiền lãi ước tính

Tra cứu kế hoạch trả nợ

Tra cứu kế hoạch trả nợ là công cụ hỗ trợ cho Quý khách có nhu cầu kiểm tra số tiền gốc và lãi phải trả cho kỳ trả nợ sắp đến để chuẩn bị tốt tài chính.

Lưu ý: Kế hoạch trả nợ chỉ mang tính chất tham khảo.

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Khoản vay”

Bước 4: Chọn “Lịch trả nợ”

Bước 5: Chọn khoản vay cần kiểm tra

Bước 6: Chọn “Tra cứu”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Vay”

Bước 3: Chọn khoản vay cần kiểm tra

Bước 4: Chọn “Quản lý”

Bước 5: Chọn “Lịch trả nợ”

Thông tin khác

Quý khách có thể tìm hiểu thêm:

Lãi suất tham khảo

Tính kế hoạch trả nợ