Tuân thủ đạo luật FATCA

Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA), là một đạo luật của Hoa Kỳ được ban hành năm 2010, yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài báo cáo thông tin về:

 • Tài khoản do người nộp thuế Hoa Kỳ nắm giữ;
 • Tổ chức nước ngoài không thuộc Hoa Kỳ có một hoặc nhiều cá nhân kiểm soát là người nộp thuế Hoa Kỳ

 

Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định IGA Mô hình 1B (Hiệp định) với Chính phủ Hoa Kỳ về tuân thủ FATCA vào ngày 01/04/2016 và có hiệu lực từ 07/07/2016.

 

SHBVN cam kết tuân thủ toàn diện đối với FATCA. Do đó, Quý khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu liên quan theo quy định của FATCA. Các thông tin và tài liệu thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tuân thủ FATCA.

 

Để xem nội dung đầy đủ và cập nhật về FATCA, Quý khách vui lòng truy cập www.irs.gov

 

Ghi chú:

 • Do Ngân hàng không tư vấn về thuế nên Quý khách vui lòng tham vấn chuyên gia tư vấn về thuế/pháp lý nếu Quý khách có bất cứ thắc mắc nào về FATCA hay các biểu mẫu của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ.
 • Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ vi phạm đối với nghĩa vụ thuế của khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. FATCA là gì?

 Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA), là một đạo luật của Hoa Kỳ được ban hành năm 2010, yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài báo cáo thông tin về:

 • Tài khoản do người đóng thuế Hoa Kỳ nắm giữ;
 • Tổ chức nước ngoài không thuộc Hoa Kỳ có một hoặc nhiều cá nhân kiểm soát là người nộp thuế Hoa Kỳ.

 Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định IGA Mô hình 1B với Chính phủ Hoa Kỳ về tuân thủ FATCA vào ngày 01/04/2016 và có hiệu lực từ 07/07/2016.


2. FATCA áp dụng đối với khách hàng cá nhân hay khách hàng tổ chức?

FATCA áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức có thiết lập quan hệ giao dịch ngân hàng với SHBVN.


3. FATCA có thay thế các luật thuế Hoa Kỳ hiện tại tôi đang tuân thủ không?

FATCA không thay thế các luật thuế Hoa Kỳ hiện hành. Tuy nhiên FATCA có thể sẽ có các yêu cầu bổ sung so với các luật thuế Hoa Kỳ hiện hành Quý khách đang tuân thủ. Nếu Quý khách cần tư vấn thêm về thuế, Quý khách vui lòng tham vấn chuyên viên tư vấn thuế chuyên nghiệp.


4. Tôi cần phải làm gì?

Khi Quý khách lần đầu thiết lập quan hệ giao dịch ngân hàng với SHBVN và/ hoặc khi Quý khách cập nhật một số thông tin nhất định, Quý khách sẽ được yêu cầu điền Bản tự xác nhận FATCA cùng với các mẫu biểu đăng ký sản phẩm dịch vụ khác của SHBVN. Nhân viên phụ trách của SHBVN sẽ cung cấp cho Quý khách mẫu biểu Bản tự xác nhận FATCA phù hợp.


5. Định kỳ bao lâu tôi cần cập nhật thông tin cho mục đích FATCA?

FATCA yêu cầu cập nhật thường xuyên. Nếu thông tin Quý khách có sự thay đổi dẫn đến thay đổi tình trạng FATCA, SHBVN có thể sẽ cần liên hệ Quý khách thu thập thêm thông tin/ tài liệu phục vụ mục đích kiểm soát FATCA.


6. Có phải SHBVN là ngân hàng duy nhất bị ảnh hưởng bởi FATCA?

Không. Theo như Hiệp định, tất cả các tổ chức tài chính và ngân hàng liên quan đều được yêu cầu tuân thủ FATCA. Mỗi ngân hàng sẽ có phương thức tiếp cận và áp dụng các mẫu biểu tự xác nhận FATCA khác nhau. Tuy nhiên thông tin thu thập và báo cáo về cơ bản là tương tự nhau theo quy định FATCA và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN).


7. SHBVN cần làm gì để bảo đảm tuân thủ FATCA?

SHBVN cần thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ FATCA sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thu thập/cập nhật thông tin và các giấy tờ liên quan khác của khách hàng cá nhân/ khách hàng tổ chức nhằm xác định tình trạng FATCA của khách hàng khi khách hàng thiết lập quan hệ giao dịch với ngân hàng cũng như trong suốt quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ tại SHBVN.
 • Thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin FATCA cho NHNN và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ theo quy định FATCA và hướng dẫn của NHNN.

Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ FATCA khác theo quy định FATCA và hướng dẫn của NHNN.


8. Thông tin nào sẽ được báo cáo?

Thông tin báo cáo sẽ tùy thuộc vào tình trạng FATCA của khách hàng. Các thông tin được yêu cầu cơ bản bao gồm thông tin khách hang kê khai trên Bản tự xác nhận FATCA cùng với thông tin tài khoản tài chính của khách hàng tại SHBVN.


9. SHBVN sẽ làm gì nếu khách hàng không cung cấp thông tin FATCA theo yêu cầu của FATCA?

SHBVN cam kết tuân thủ toàn diện đối với FATCA. Trong trường hợp khách hàng không cung cấp thông tin được yêu cầu theo quy định FATCA, SHBVN:

 • Có khả năng không thể cung cấp sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng của SHBVN cho khách hàng mới.
 • Có thể sẽ phải thực hiện báo cáo thông tin của khách hàng không cung cấp thông tin theo quy định FATCA.
 • Có thể sẽ xem xét việc tiếp tục cung cấp sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng cho khách hàng hiện hữu.
 • Có thể sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế đối với những khoản thanh toán có nguồn gốc Hoa Kỳ chuyển vào tài khoản khách hàng theo yêu cầu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và của NHNN.