• Quý khách có thể liên kết thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán với ví điện tử thông qua Ngân hàng trực tuyến, Ứng dụng SOL, hoặc đến Chi nhánh Shinhan Bank gần nhất.
  • Nếu Quý khách bị mất thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng mới của Quý khách cần được cài đặt lại vào ví điện tử của Quý khách.
  • Quý khách có thể liên kết nhiều thẻ cho từng ví điện tử.

Zalo Pay

Dịch vụ liên kết tài khoản Shinhan với ví Zalo Pay là dịch vụ hợp tác giữa SHBVN và ZION thông qua việc tích hợp hệ thống, mang đến cho người dùng nhiều tiện ích của ví điện tử.

Lưu ý: Khi sử dụng dịch vụ liên kết với ví điện tử Zalo Pay, Quý khách phải tuân thủ các Điều kiện & Điều khoản của Công ty ZION (Zalo Pay)

Tìm hiểu thêm về Zalo pay, tại đây

Hạn mức giao dịch:

  • Hạn mức ngày: VND 50,000,000
  • Hạn mức giao dịch tối thiểu: VND 50,000 (Nạp tiền/ Rút tiền), VND10,000 (Thanh toán)
  • Hạn mức giao dịch tối đa: Không vượt quá hạn mức 50 triệu đồng/ngày

Liên kết tài khoản Shinhan với Zalo Pay

Quý khách có thể liên kết tài khoản của quý khách với ví điện tử Zalo Pay từ Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc từ ứng dụng Zalo Pay (Quý khách cần thực hiện theo qui trình liên kết của ứng dụng Zalo).

Đế xem chi tiết, tại đây

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Ví điện tử ZaloPay”

Bước 4: Chọn “Liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “Zalo Pay”

Bước 4: Chọn “Liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để


Hủy liên kết tài khoản Shinhan với Zalo Pay

Quý khách có thể hủy liên kết tài khoản với ví điện tử Zalo Pay thông qua Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng Sol hoặc ứng dụng Zalo Pay.

Để hủy liên kết tài khoản với ví Zalo Pay bằng trực tuyến của Shinhan:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập 

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “ZaloPay”

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập 

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “Zalo Pay”

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Bên cạnh đó, Quý khách cũng có thể hủy liên kết tài khoản với Zalo Pay bằng ứng dụng Zalo Pay theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Zalo Pay

Bước 2: Chọn ”Cá nhân”

Bước 3: Chọn tài khoản Shinhan mà đang liên kết

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết tài khoản”


Nạp tiền vào ví Zalo Pay

Quý khách có thể nạp tiền vào ví thông qua Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc ứng dụng Zalo Pay (Quý khách thực hiện theo qui trình của Zalo Pay)

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Ví điện tử ZaloPay”

Bước 4: Chọn “Nạp tiền ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “Zalo Pay”

Bước 4: Chọn “Nạp tiền”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thànhRút tiền từ ví Zalo pay

Để rút tiền từ ví Zalo Pay, Quý khách cần đăng nhập ứng dụng Zalo Pay để có thể rút tiền từ ví Zalo Pay về tài khoản Shinhan.

Ví điện tử MoMo

Đây là ứng dụng thanh toán di động mang đến cho người dùng nhiều tiện ích như: Nạp tiền/ Mua mã thẻ; Chuyển trực tiếp đến số điện thoại; Mua vé xem phim; vé máy bay…

                Lưu ý: Khi sử dụng dịch vụ liên kết ví điện tử MoMo, Quý khách phải tuân thủ các Điều kiện & Điều khoản của Công ty M-Service (Ví điện tử MoMo)

Tìm hiểu thêm về ví điện tử Momo, tại đây

Hạn mức giao dịch (VND)

Dịch vụLoại giao dịchHạn mức tối đa trong ngày (VND)Hạn mức giao dịch
Tối thiểu (VND)Tối đa
(VND)

Ví điện tử Momo

Nạp tiền50,000,000
(Số dư tối đa ví điện tử: 50,000,000)
10,00050,000,000
Rút tiền50,000,00010,00050,000,000


Liên kết tài khoản Shinhan với MoMo

Quý khách có thể liên kết tài khoản của Quý khách với ví MoMo từ Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc ứng dụng MoMo (Quý khách cần thực hiện theo qui trình liên kết của ứng dụng MoMo).

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Ví điện tử MoMo”

Bước 4: Chọn “Đăng ký liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập 

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “MoMo”

Bước 4: Chọn “Liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành
Hủy liên kết tài khoản với MoMo

Quý khách có thể hủy liên kết tài khoản của quý khách với ví MoMo từ Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc ứng dụng MoMo (Quý khách cần thực hiện theo qui trình liên kết của ứng dụng MoMo).

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Ví điện tử MoMo”

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập 

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “MoMo”

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thànhNạp tiền vào ví MoMo

Quý khách có thể nạp tiền vào ví MoMo thông qua Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc ứng dụng MoMo (Quý khách cần thực hiện theo qui trình liên kết của ứng dụng MoMo).

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Ví điện tử MoMo”

Bước 4: Chọn “Chuyển tiền đến ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “MoMo”

Bước 4: Chọn “Nạp tiền”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thànhRút tiền từ ví MoMo về tài khoản Shinhan của quý khách

Để rút tiền từ ví MoMo, Quý khách cần đăng nhập ứng dụng MoMo để có thể rút tiền từ ví MoMo về tài khoản.

Ví điện tử Moca

  • Dịch vụ liên kết ví Moca với Ngân hàng Shinhan (SHBVN) là dịch vụ hợp tác giữa SHBVN và MOCA thông qua việc tích hợp hệ thống mang đến cho người dùng nhiều tiện ích của ví điện tử.
  • Các giao dịch Nạp tiền/ thanh toán từ tài khoản liên kết 1.000.000 VND trở lên bắt buộc phải tạo SMS OTP.
  • Số giao dịch không yêu cầu SMS OTP tối đa là 3 giao dịch/ ngày, từ giao dịch thứ 4 sẽ yêu cầu OTP (không áp dụng cho Nạp tiền, thanh toán)

Tìm hiểu thêm về ví điệntử Moca, tại đây

                                                                                                                                                               Hạn mức giao dịch (đơn vị VND)

Loại giao dịchHạn mức ngàySố tiền
tối thiểu
Số tiền tối đaSố tiền yêu cầu SMS OTP

Nạp tiền

30,000,00050,0005,000,0001,000,000

Rút tiền

5,000,000,
Tối đa 3 giao dịch/ngày
50,0002,000,000N/A

Thanh toán

10,000,000N/A10,000,0001,000,000


Liên kết tài khoản Shinhan với ví Moca

Quý khách thực hiện các bước sau để liên kết tài khoản với ví Moca từ Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc ứng dụng Moca (Quý khách cần thực hiện theo qui trình liên kết của ứng dụng Moca).

Để tải ứng dụng Moca: Vào Google Play Store/App Store và tìm từ khóa “Moca” và chọn “Cài đặt”

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Moca”

Bước 4: Chọn “Đăng ký liên kết ví điện tử”

o Dành cho Khách hàng có tài khoản Moca

Bước 5: Chọn tài khoản Chi tiêu và nhấp vào “Tiếp tục”

Bước 6: Nhập OTP để xác minh

o Dành cho Khách hàng không có tài khoản Moca

Bước 5: Chọn “Có” để tạo tài khoản Moca

Bước 6: Đánh dấu vào “Tôi đã kiểm tra thỏa thuận người dùng và hướng dẫn sử dụng sản phẩm ở trên và đồng ý với nội dung”

Bước 7: Chọn “Bước tiếp theo”

Bước 8: Nhập M-OTP/A-OTP

Bước 9: Chọn “Bước tiếp theo”

Bước 10: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “Moca”

Bước 4: Chọn “Liên kết Ví điện tử”

o Dành cho Khách hàng có tài khoản Moca

Bước 5: Chọn tài khoản Chi tiêu và nhấp vào “Tiếp tục”

Bước 6: Xác thực lại thông tin (Tên, email, số điện thoại, số tài khoản)

Bước 7: Nhập OTP để xác minh

o Dành cho Khách hàng KHÔNG CÓ tài khoản Moca

Bước 5: Chọn “Có” để tạo tài khoản Moca

Bước 6:
 Chọn ‘Tiếp tục” và đánh dấu vào ô Thỏa thuận người dùng

Bước 7: Nhập OTP để xác minh

Bước 8: Tạo tài khoản Moca thành công

Bước 9: Chọn Tài khoản chi tiêu và bấm “Tiếp tục”

Bước 10: Xác minh lại thông tin (Tên, email, số điện thoại, số tài khoản)

Bước 11: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Chi tiết xem tại đâyHủy liên kết tài khoản Shinhan với ví Moca

Quý khách có thể hủy liên kết tài khoản với ví Moca thông qua Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL hoặc ứng dụng Moca (Quý khách cần thực hiện theo qui trình liên kết của ứng dụng Moca).

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Moca”

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Ví điện tử”

Bước 3: Chọn “Moca”

Bước 4: Chọn “Hủy liên kết ví điện tử”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thànhNạp tiền vào ví Moca

Hiện tại, Quý khách chỉ có thể nạp tiền vào ví Moca từ ứng dụng Moca. Quý khách không thể nạp tiền vào ví Moca từ phía Ngân hàng Shinhan.Rút tiền từ ví Moca

Để rút tiền từ ví Moca, Quý khách cần đăng nhập ứng dụng Moca để có thể rút tiền từ ví Moca về tài khoản Shinhan.Thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ từ tài khoản Shinhan trên ứng dụng Moca

Quý khách có thể thực hiện thanh toán trực tiếp từ số dư trên tài khoản Shinhan thay cho tiền trong ví Moca. Quý khách cần đăng nhập ứng dụng Moca, chọn chức năng thanh toán từ tài khoản để thực hiện thanh toán trực tiếp (quý khách thực hiện theo qui trình của Moca)