Quý khách có thể đến quầy giao dịch để mở tài khoản, gửi tiền, chuyển tiền trong nước hoặc nước ngoài, rút tiền, đăng ký khoản vay hoặc thẻ tín dụng và thực hiện các giao dịch ngân hàng khác.

Các chi nhánh của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai - Thứ Sáu (8:30 sáng - 4:30 chiều)

Danh sách chi nhánh