26/12/2017

Ngân Hàng Shinhan Việt Nam Tổ Chức “Ngày Đạp Xe Vì Cộng Đồng 2016” Tại Cần Giờ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016 – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) đã thực hiện “Ngày đạp xe vì cộng đồng 2016” tại huyện Cần Giờ, TP. HCM, vào ngày 28-5-2016 vừa qua

26/12/2017

Ngân Hàng Shinhan Việt Nam Mua Lại Mảng Bán Lẻ Của ANZ Tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức thông báo về việc đồng ý mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam (“ANZ Việt Nam”).