Giới thiệu

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ("SHBVN") tự hào là ngân hàng nước ngoài đầu tiên kết nối với cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế Việt Nam triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử tại Việt Nam. Kể từ ngày 16/11/2015, Ngân hàng Shinhan Việt Nam (SHBVN) chính thức cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử cho tất cả các Khách hàng Doanh nghiệp với những tính năng nổi trội như sau:

Phạm vi dịch vụ

Thực hiện giao dịch
  • Nộp Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước qua kênh điện tử 24/7
  • Thanh toán thuế trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp
  • Truy vấn lịch sử (các) giao dịch nộp thuế đã thực hiện
Kênh giao dịch
  • Nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế
  • Nộp thuế tại (các) quầy giao dịch của SHBVN.

Tiện ích

Truy vấn thông tin về món thuế phải nộp nhanh chóng và dễ dàng

Lập và gửi giấy Nộp tiền vào NSNN tại mọi địa điểm có kết nối Internet 24/7

Thanh toán thuế trực tiếp từ tài khoản ngân hàng ngay sau khi giấy nộp tiền điện tử đã được Ngân hàng xác nhận. 

Phương thức thanh toán thuế nhanh chóng, thuận tiện và an toàn

Truy cập cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để tra cứu, xem, in và tải lịch sử (các) giao dịch thanh toán thuế đã thực hiện, và các thông báo khác từ Cơ quan thuế.

Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ

Các bước đăng ký

  • Có tài khoản thanh toán đang hoạt động tại SHBVN
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp Thuế Điện Tử tại https://nopthue.gdt.gov.vn
  • Gửi giấy Đề Nghị Sử Dụng Dịch Vụ Nộp Thuế Điện Tử (mẫu đơn tải tại đây) đến bất cứ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của SHBVN.