1
Chi tiết chương trình:
  • Giảm 1.000.000 đồng khi đặt trước và thanh toán các sản phẩm thuộc iPhone 15 series tại hệ thống cửa hàng CellphoneS bằng thẻ tín dụng Shinhan.
  • Áp dụng cho 400 iPhone đầu tiên  
  • Chi tiết chương trình tại đây
2
Sản phẩm áp dụng:
Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan có đầu BIN: 401559, 469673, 469672, 403013, 450255, 426021, 421554, 421595
3
Thời hạn chương trình:

Từ 22/09/2023 đến 31/12/2023, hoặc đến khi hết suất, tùy vào điều kiện nào đến trước, trong đó:

  • Thời gian đặt cọc: 22/09/2023 – 28/09/2023
  • Thời gian nhận máy: 29/09/2023 – 31/12/2023
4
Điều kiện và điều khoản:
  • Áp dụng cùng với các ưu đãi đặt hàng hoặc các ưu đãi hiện hành của CellphoneS
  • Chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng (sau khi trừ khuyến mãi và số tiền đặt cọc) qua thẻ tín dụng Shinhan
  • Ưu đãi áp dụng chung với các chương trình trả góp theo chính sách của CellphoneS