1
Chi tiết chương trình:

Thưởng thức 01 (một) Món Chính miễn phí khi thanh toán bằng thẻ Mastercard tại các nhà hàng tham gia chương trình.

2
Sản phẩm áp dụng:
- Thẻ thanh toán quốc tế Mastercard PWM
- Thẻ thanh toán quốc tế Shinhan Be-SAFE
3
Thời hạn chương trình:

From 01/01/2024 to 31/05/2024

4
Điều kiện và điều khoản:
  • Áp dụng cho bàn từ 02 khách đến tối đa 06 khách
  • Món chính có giá trị thấp nhất sẽ được chọn quy đổi là món miễn phí khi thanh toán bằng thẻ Mastercard
5
Quy trình đặt chỗ:
  • Bước 1: Truy cập vào đường link One Dines Free (bên dưới), sau đó chọn đất nước và thành phố muốn sử dụng;
  • Bước 2: Tiến hành đặt chỗ tối thiểu trước 24 giờ;
  • Bước 3: Nhà hàng xác nhận thông tin và gửi xác nhận đặt chỗ qua Email/SMS trong vong 2 giờ từ thời điểm đặt chỗ.
  • Danh sách nhà hàng chi tiết tại đây