1
Chi tiết chương trình

  • Giảm 30.000 đồng cho giao dịch từ 80.000 đồng với dịch vụ GrabFood khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Shinhan tại ứng dụng di động Grab.
  • Áp dụng cho 200 chủ thẻ hợp lệ đầu tiên trong mỗi ngày Thứ Ba và Thứ Năm
  • Nhập mã ưu đãi: SHINHAN30
  • Thời gian ưu đãi được tính từ 07.00 am -24.00 pm
  • Chủ thẻ hợp lệ có thể không nhận được ưu đãi nếu số lượng Ưu Đãi cho mỗi Ngày ưu đãi đã được sử dụng hết

Mỗi chủ thẻ hợp lệ (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ tín dụng Shinhan và 1 thiết bị) chỉ được sử dụng ưu đãi một (01) lần dành cho ưu đãi “Grab Food” trong mỗi Ngày ưu đãi.

2
Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho các thẻ tín dụng cá nhân do ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành dưới đây theo các đầu mã BIN: 403013, 450255, 469672, 469673, 401559

3
Thời hạn chương trình:
  • Đến 31/12/2021