1
Phạm vi áp dụng:

Kênh bán Smart Credit

2
Đối tượng tham gia: 

Khách hàng đăng ký mở Thẻ tín dụng thỏa các điều kiện: chưa từng sở hữu Thẻ tín dụng Shinhan hoặc đã sở hữu và đóng Thẻ trước thời điểm 17/06/2023

3
Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng cá nhân của Ngân hàng Shinhan Việt Nam phát hành dưới hình thức thẻ Chính đầu tiên

4
Ưu đãi chương trình :

Khách hàng mở thẻ khi đáp ứng đủ điều kiện chương trình sẽ nhận được:

Quà tặngĐiều kiện
Ưu đãi 1Hoàn tiền 100.000 VNĐKích hoạt thẻ thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Ưu đãi 2E-voucher Urbox 250.000 VNĐChi tiêu qua thẻ đạt tối thiểu 2.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
5
Thời hạn chương trình:

Từ 17/06/2024 đến 17/08/2024

Thể lệ chương trình chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.