1
Chi tiết chương trình:

Chương trình áp dụng cho Khách hàng cá nhân

Hạng mục giảiNội dung giải thưởngGiải thưởng
(VNĐ)
Số lượng giải thưởngSố đợtTổng số lượng giải thưởngTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)
Ưu đãi 01Mỗi tuần, tặng 100.000 VNĐ vào tài khoản cho 450 Khách hàng đầu tiên nạp tiền điện thoại thành công qua VNPAY trên Internet Banking/Mobile Banking SOL (tối thiểu 300.000 đồng/giao dịch)

100.000

450

06

2.700

270.000.000

Ưu đãi 02Mỗi tuần, tặng 100.000 VNĐ vào tài khoản cho 200 Khách hàng đầu tiên thanh toán hóa đơn thành công qua VNPAY trên Internet Banking/Mobile Banking SOL (tối thiểu 500.000 đồng/giao dịch).

100.000

200

06

1.200

120.000.000

Ưu đãi 03Tặng 2.000.000 VNĐ cho 20 khách hàng có tổng giá trị nạp tiền điện thoại cao nhất qua VNPAY trên Internet Banking/Mobile Banking SOL trong thời gian diễn ra chương trình (tối thiểu 4.500.000 VNĐ)

2.000.000

20

01

20

40.000.000

Tổng cộng

3.920

430.000.000

 

Lưu ý:

Ưu đãi 1:

  • Mỗi Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần/tuần.
  • Nếu số lượng Khách hàng được nhận thưởng mỗi tuần không đủ 450 Khách hàng thì sẽ cộng lũy kế vào tuần tiếp theo cho đến khi kết thúc Chương trình.


Ưu đãi 2:

  • Mỗi Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Nếu số lượng Khách hàng được nhận thưởng mỗi tuần không đủ 200 Khách hàng thì sẽ cộng lũy kế vào tuần tiếp theo cho đến khi kết thúc Chương trình.


Ưu đãi 3:

  • Mỗi Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra Chương trình.
2
Sản phẩm áp dụng:

Chương trình áp dụng cho việc đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL và thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc thanh toán hóa đơn qua VNPAY.

3
Thời hạn chương trình:

Chương trình áp dụng từ 21/11/2022 đến 31/12/2022.

4
Điều kiện điều khoản áp dụng:

Tại đây.