Giới thiệu

Tài khoản tiền gửi tích lũy linh hoạt là sản phẩm lý tưởng, giúp bạn dễ dàng thực hiện kế hoạch tích lũy của mình.

Tiện Ích

Loại tiền gửi: VND, USD

Kỳ hạn: 6-12, 18, 24, 36 tháng

Nhận lãi cuối kỳ

Số tiền tích lũy tối thiểu: 100.000 VND/ 10 USD

Linh hoạt số tiền và ngày tích lũy

Dịch vụ trích tiền tự động

Tự động đóng tài khoản khi đến hạn

Giấy tờ cần thiết

CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực

Thị thực nhập cảnh hoặc Thẻ tạm trú còn hiệu lực (áp dụng cho người nước ngoài)