Giới thiệu

Tài khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng là sản phẩm giúp bạn nhận được mức lãi ưu đãi hàng tháng, đáp ứng cho các nhu cầu chi tiêu thường xuyên.

Tiện Ích

Loại tiền gửi: VND, USD

Kỳ hạn: 1-5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 tháng

Nhận lãi cuối kỳ

Số tiền tích lũy tối thiểu: 100.000 VND/ 10 USD

Dịch vụ trích tiền tự động

Tự động đóng tài khoản khi đến hạn

Giấy tờ cần thiết

CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực

Thị thực nhập cảnh hoặc Thẻ tạm trú còn hiệu lực (áp dụng cho người nước ngoài)