Giới thiệu

Tài khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng là sản phẩm giúp bạn nhận được mức lãi ưu đãi hàng tháng, đáp ứng cho các nhu cầu chi tiêu thường xuyên.

Tiện Ích

Loại tiền gửi: VND

Kỳ hạn: 1-5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng

Nhận lãi hàng tháng vào tài khoản liên kết

Số dư tối thiểu để mở tài khoản: 20.000.000 VNĐ

Tự động tái tục hoặc đóng tài khoản khi đến hạn

Giấy tờ cần thiết

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực

Thị thực nhập cảnh hoặc Thẻ tạm trú còn hiệu lực, Hợp đồng lao động,Giấy tờ xác nhận địa chỉ (áp dụng cho người nước ngoài)