Giới thiệu

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn là sản phẩm giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận với mức lãi suất cao trong một khoảng thời gian cố định.

Tiện Ích

Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, SGD và NZD

Lãi suất cạnh tranh

Kỳ hạn: 1-3 tuần; 1-3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 tháng

Số dư tối thiểu: 2 triệu VNĐ; 100 USD; 100 EUR; 50.000 JPY; 100 AUD/GBP/CAD/SGD/NZD

Tự động tái tục hoặc đóng tài khoản khi đến hạn

Được phép rút từng phần

Giấy tờ cần thiết

CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực

Thị thực nhập cảnh hoặc Thẻ tạm trú còn hiệu lực (áp dụng cho người nước ngoài)