Tin nhắn SMS

Nhắn tin với cú pháp KHT_<4 số cuối của thẻ> hoặc ATC_<4 số cuối của thẻ> gửi đến 6089

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 1577

Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch

Vui lòng tham khảo danh sách chi nhánh/ phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan tại đây