28/03/2018

Kể từ ngày 26.03.2018, khi mở tài khoản tiết kiệm VNĐ trên ứng dụng Mobile Banking hoặc Internet Banking của Ngân hàng Shinhan, Quý khách sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn 0,5% so với mở tài khoản tiết kiệm tại quầy (Áp dụng đối với tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên)

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Đăng nhập Mobile Banking/ Internet Banking

Bước 2: Tại thanh Menu, chọn Sản phẩm & Dịch vụ > Tiền gửi > Mở tài khoản có kỳ hạn

Bước 3: Chọn sản phẩm tiền gửi. Chọn “Đặc tính sản phẩm và Thỏa thuận sử dụng” để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm. Sau đó chọn “Mở tài khoản mới”.

Bước 4: Điền các thông tin yêu cầu và làm theo hướng dẫn.