14/10/2020

Kính chào Quý khách hàng,

  • Căn cứ Công văn số 2199/HAN-TTGS2 ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Cầu Giấy và Phòng giao dịch Mỹ Đình.
  • Căn cứ Công văn số 2764/HCM-TTr2 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Quận 11.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam xin thông báo thay đổi một số chi nhánh quản lý Phòng giao dịch với chi tiết như sau:

Tên Phòng Giao dịch

Chi nhánh quản lý cũ

Chi nhánh quản lý mới

Tên gọi đầy đủ mới

Phòng giao dịch Cầu Giấy

Chi nhánh Trần Duy Hưng

Chi nhánh Phạm Hùng

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Phạm Hùng - Phòng giao dịch Cầu Giấy

Phòng giao dịch Mỹ Đình

Chi nhánh Trần Duy Hưng

Chi nhánh Phạm Hùng

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Phạm Hùng - Phòng giao dịch Mỹ Đình

Phòng giao dịch Quận 11

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh An Đông

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam - Chi nhánh An Đông - Phòng giao dịch Quận 11

Ngân hàng Shinhan Việt Nam hân hạnh phục vụ quý khách!