19/12/2017

Ngày 28/06/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành viên lưu ký số 157/GCNTVLK cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan với thông tin chi tiết như sau:

+ Tên thành viên lưu ký: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam

+ Tên viết tắt: SHV

+ Số hiệu thành viên: 407

+ Trụ sở chính: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, 3 Tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 028.35287900

+ Fax: 028.36204400

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/GCN-UBCK ngày 23/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Theo đó, kể từ ngày 28/06/2017, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan chính thức là một thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO