19/12/2017

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam xin gửi tới các Quý công ty lời chào trân trọng.

Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam – Chi nhánh Bắc Ninh theo Hợp đồng đã ký kết, Công ty TNHH Flexcom Việt Nam đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số công chứng: 92/2015/HĐTC, Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Ninh ký ngày 22/01/2015 và Hợp đồng thế chấp tài sản số SHBVN/BN/2016/MA-0033, ký ngày 15/03/2016 theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Công ty TNHH Flexcom Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng. Vì vậy, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã quyết định xử lý tài sản đảm bảo nêu trên để thu hồi nợ.

Bằng văn bản này, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, vui lòng vào đây để xem chi tiết. 

Chi tiết liên hệ:  

Phòng xử lý nợ khu vực phía Bắc, Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam,

Tầng 38, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. 

SĐT: 0243 2263226.