08/06/2021

Hưởng ứng công văn  số 3895/NHNN-TT về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, từ ngày 08/06/2021, Ngân hàng Shinhan MIỄN PHÍ toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức đến các tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19. Cụ thể như sau:

1/ Tại Sở giao dịch Kho Bạc Nhà Nước:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 

Số tài khoản: VND: 3761.0.9098866.91999

                        USD: 3761.0.9098869.91999

                        EUR: 3761.0.9098786.91999

2/ Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản:  VND: 21110009116868

                        USD: 21110371116868

                        EUR: 21110142996868

3/ Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản: VND: 2019002019

                       USD: 2019662019

                       EUR: 2019882019

4/ Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản: VND: 686868

                       USD: 686868

                       EUR: 686868

5. Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản: VND: 113366668888

6. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản: VND: 1401666666666

7. Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản: VND: 84123456789

8. Tại Ngân hàng TMCP Quân đội:

Tên tài khoản: QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Số tài khoản: VND: 123456

Việc miễn phí được áp dụng cho tất cả các giao dịch trên các kênh của Ngân hàng Shinhan như: Giao dịch tại quầy, Internet Banking/Mobile Banking SOL và ATM (đối với VNĐ) và các giao dịch chuyển tiếp (relay) từ Hàn Quốc về (đối với USD, EUR).

Đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 có phát sinh phí thu khách hàng tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch, Ngân hàng Shinhan sẽ thực hiện hoàn trả phí vào tài khoản của khách hàng.