Tiện ích vượt trội

Lãi suất tiết kiệm ưu đãi

Số tiền gửi linh hoạt với lãi suất ưu đãi, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng

Thiết lập thời gian gửi tiết kiệm tự động hàng tháng, không phải mất nhiều thời gian và luôn chủ động trong việc tiết kiệm hàng tháng

Đăng kí nhanh chóng và trực tiếp ngay trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam mọi lúc, mọi nơi

Tính năng dịch vụ

Tiền gửi Tích lũy Cố định (VNĐ/USD)

Tiền gửi Tích lũy Linh hoạt (VNĐ/USD)

Tiền gửi có Kỳ hạn (VNĐ/USD/AUD)

Tiền gửi Lĩnh lãi Hàng tháng (VNĐ)

Bảng lãi suất tiền gửi

Chi tiết bảng lãi suất, xem tại đây

 

Chương trình Khuyến Mãi