Tiện ích vượt trội

(*) Lãi suất tiết kiệm trực tuyến có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Ưu đãi cộng lãi suất tiết kiệm

lên đến 0,3%

Sản phẩm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đăng kí nhanh chóng và trực tiếp ngay trên ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

Tính năng dịch vụ

Tiền gửi Tích lũy Cố định (VNĐ/USD)

Tiền gửi Tích lũy Linh hoạt (VNĐ/USD)

Tiền gửi có Kỳ hạn (VNĐ/USD/AUD)

Tiền gửi Lĩnh lãi Hàng tháng (VNĐ)

Bảng lãi suất tiền gửi


Lãi suất áp dụng từ ngày 05 tháng 03 năm 2021. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Chi tiết bảng lãi suất, xem tại đây

 

Chương trình Khuyến Mãi