30/12/2020

Ngày bảo vệ môi trường là một hoạt động lao động xã hội được tổ chức bởi 41 chi nhánh và phòng giao dịch và các đơn vị phòng ban khác của Ngân hàng Shinhan. Chúng tôi luôn nhận thức được trách nhiệm tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Vào ngày này, nhân viên Ngân hàng Shinhan sẽ tập trung tại nơi làm việc và cùng nhau tham gia vệ sinh đường phố và khu vực xung quanh ngân hàng. Shinhan hi vọng rằng chính mỗi nhân viên Shinhan tham gia hoạt động sẽ mang thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa đến cộng đồng xung quanh.