18/12/2019

Cứ mỗi tháng 12 hằng năm, Ngân hàng Shinhan lại phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM để tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được thực hiện thường niên kể từ năm 2013 đến nay.

Trong tháng 12/2019, hơn 300 nhân viên Shinhan ở cả hai miền Nam và Bắc đã nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo, mang đến sự sống cho những người kém may mắn.