30/11/-0001

Hơn 20 năm qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam luôn nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn tại của nhân loại. Chúng tôi là một tổ chức với những cá nhân đầy nhiệt huyết, hy vọng mang sự thay đổi và cải thiện lối sống cũng như hành vi hằng ngày của mình góp phần bảo vệ môi trường nơi chúng tôi đang tồn tại và phát triển.

 Green day là một hoạt động lao động công ích vì môi trường và cộng đồng, được tổ chức vào ngày thứ sáu cuối cùng hàng tháng. Vào ngày đó, hơn 450 nhân viên Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ tụ tập lại và cùng nhau tham gia vệ sinh đường phố và làm sạch khu vực xung quanh ngân hàng. Khẩu hiệu của hoạt động này là “Gìn giữ cho tương lai” nhấn mạnh khát khao mạnh mẽ của chúng tôi trong việc nỗ lực bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh sạch đẹp.

 Tại ngân hàng Shinhan Việt Nam, chúng tôi luôn cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những vấn đề về môi trường, xã hội và chính phủ. Chúng tôi tin tưởng rằng sự nỗ lực cống hiến của chúng tôi sẽ trở thành những đóng góp có giá trị vào công cuộc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

``