30/11/-0001

Với phương châm” Xây dựng đến một thế giới tốt đẹp hơn”, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho rằng giáo dục là nền tảng quan trọng để đảm bảo tương lai của xã hội.    

 

Chương trình học bổng của ngân hàng Shinhan Việt nam” Chắp cánh tương lai” tài trợ học bổng cho 40 sinh viên đại học ngân hàng mỗi năm, với mức tài trợ hàng năm khoảng hơn 175 triệu VND.  Mục đích của chương trình này nhằm tiếp sức cho những sinh viên tiềm năng tương lai của ngành tài chính.

Ngoài việc tài trợ học bổng mỗi năm cho sinh viên đại học ngân hàng, chúng tôi còn tài trợ hơn 150 phần học bổng mỗi năm cho học sinh nghèo tại Bình Dương, Hà Nội, Đà Lạt, Nghệ An, Bắc Ninh và Đồng Nai để tạo điều kiện cho những trẻ em ở những vùng sâu vùng xa từ tiểu học đến trung học nhằm khuyến khích và tiếp sức cho cộng đồng trong việc phát triển giáo dục tại địa phương.