Giới thiệu

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của Khách hàng gửi tại Ngân hàng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Ngân hàng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho Khách hàng.

Loại tiền: VND, USD, EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, SGD và NZD

Kỳ hạn: Từ 01 tuần – 60 tháng

Số dư tối thiểu: 2.000.000 VNĐ; 50.000 JPY hoặc 100 USD/EUR/AUD/GBP/CAD/SGD/NZD

Lãi suất: Được trả hàng tháng hoặc vào ngày đáo hạn

Giao dịch gửi và nhận chi trả tiền gửi được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng

Tiện ích

Miễn phí mở tài khoản

Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh

Tự động tái tục hoặc đóng tài khoản khi đến hạn

Có thể sử dụng để thế chấp, cầm cố vay vốn hoặc mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan

Phương thức giao dịch: Internet Banking và mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch

Giấy tờ cần thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)

Con dấu và đăng ký mẫu dấu (nếu có)

Giấy tờ xác định người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu

Giấy tờ xác định kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Người được ủy quyền của KKT và CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)