Giới thiệu

Tài khoản tích lũy cố định là loại tài khoản đáp ứng nhu cầu tích lũy số tiền nhỏ cố định hàng tháng, từ nguồn tiền nhàn rỗi của Khách hàng, để đạt số tiền lớn trong tương lai.

Loại tiền: VND, USD

Tích lũy định kỳ với kỳ hạn linh hoạt: 6, 12, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng

Chu kỳ tích lũy: Cố định hàng tháng

Số tiền tích lũy hàng tháng: Cố định và tối thiểu 100.000 VNĐ hoặc 10 USD

Lãi suất: Lãi suất được trả một lần vào cuối kỳ

Phương pháp gửi tiền: Chuyển khoản trên Internet banking hoặc sử dụng dịch vụ trích tiền tự động

Tiện ích

Miễn phí mở tài khoản

Lãi suất cạnh tranh hấp dẫn

Kỳ hạn đa dạng

Giấy tờ cần thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)

Con dấu và đăng ký mẫu dấu (nếu có)

Giấy tờ xác định người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu

Giấy tờ xác định kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Người được ủy quyền của KKT và CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)