Giới thiệu

Tài khoản ký quỹ là khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng, nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với ngân hàng/các bên liên quan, hoặc để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp Việt Nam đối với một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Lợi ích

Tùy vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, một thỏa thuận ký quỹ sẽ được thiết lập chính thức giữa các bên tham gia giao dịch cơ bản và ngân hàng.

Loại tiền: VND, USD

Gửi tiền và rút tiền nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa các công tác quản lý

Đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia