Giới thiệu

Dịch vụ Số tài khoản IPD là dịch vụ mà khách hàng có ngay số tài khoản khi đăng ký thông tin doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Sở KH&ĐT TP. HCM).

Đối tượng khách hàng

Khách hàng tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT TP. HCM.

Điều kiện và thủ tục

Khách hàng nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TPHCM

Khách hàng chọn Ngân hàng Shinhan để mở tài khoản

Khách hàng điền vào “Phiếu đăng ký mở tài khoản ngân hàng” và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT TPHCM.

Số tài khoản thanh toán (VNĐ) sẽ được cấp cho khách hàng tại thời điểm đăng ký thành công