Giới thiệu

Firm Banking là kênh kết nối trực tiếp hệ thống ERP của khách hàng với hệ thống của Ngân hàng Shinhan, nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Tiện ích

Tự động gửi lệnh chuyển tiền đến ngân hàng theo thời gian thực

Tự động truy vấn lịch sử giao dịch chuyển tiền/thu tiền theo thời gian thực

Tự động truy vấn sao kê tài khoản của khách hàng tại các ngân hàng khác theo thời gian thực

Hợp nhất báo cáo tự động theo thời gian thực

Giảm khối lượng công việc cho nhân viên

Giảm thiểu sai sót và rủi ro khi thực hiện các giao dịch ngân hàng

Điều kiện và thủ tục

Khách hàng tổ chức có tiền gửi thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Shinhan.