Giới thiệu

Dịch vụ Mã số Định danh là giải pháp công nghệ số, giúp quản lý các khoản phải thu, dựa trên sự liên kết giữa một Tài khoản Chính của khách hàng với tập hợp các Mã số Định danh. Mỗi Mã số Định danh được mặc định tương ứng với một Người Thanh Toán (là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Mã số Định danh). Khi Người Thanh Toán nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Mã số Định danh này thì tiền sẽ được ghi có vào Tài Khoản Chính của khách hàng tại Ngân hàng Shinhan.

Tiện ích

Nhận biết thông tin Người Thanh Toán nhanh chóng do khách hàng chủ động thiết lập và quản lý

Theo dõi và đối soát công nợ nhanh chóng, chính xác với các đối tác, đại lý, nhà phân phối chuyển tiền thường xuyên… nhờ hệ thống báo cáo Ngân hàng Shinhan thiết kế riêng cho dịch vụ này

Giúp giảm thiểu số lượng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng, đơn giản hóa việc quản lý khoản phải thu.

Điều kiện và thủ tục

Khách hàng tổ chức là người cư trú hoặc người không cư trú có nhu cầu thu tiền thường xuyên từ nhiều đối tượng chuyển tiền khác nhau và đăng ký sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Shinhan. Điều kiện và điều khoản áp dụng.