Giới thiệu

Dịch vụ Giao dịch qua Fax là dịch vụ khách hàng ủy quyền cho ngân hàng thực hiện các lệnh giao dịch dựa trên chỉ thị qua fax. Các lệnh giao dịch này phải thuộc phạm vi các giao dịch được phép thực hiện qua fax được quy định bởi Ngân hàng.

Tiện ích

Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại

Dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Chứng từ được phép giao dịch đa dạng

Quy trình đảm bảo an toàn

Điều kiện và thủ tục

Khách hàng tổ chức có tiền gửi thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Shinhan vui lòng điền Đơn Đăng ký Dịch vụ qua Fax.