Giới thiệu

Dịch vụ Điều vốn Chủ động là dịch vụ mà qua đó, số dư tiền mặt thặng dư trong (các) Tài khoản Tiền gửi Thanh toán của khách hàng sẽ được quét vào cuối ngày chuyển tiền đã đăng ký:

  • Tự động vào Tài khoản Tiền gửi Không kỳ hạn được xác định của khách hàng tại Ngân hàng Shinhan/ngân hàng khác; hoặc
  • Tự động vào Tài khoản Tiền gửi Không kỳ hạn đã xác định của công ty mẹ/con của khách hàng tại Ngân hàng Shinhan/ngân hàng khác. Trong trường hợp này, khách hàng phải được sở hữu/sở hữu 100% bởi công ty mẹ/con.

Tiện ích

Tập trung khoản tiền nhàn rỗi từ nhiều tài khoản của doanh nghiệp vào một tài khoản được trả lãi suất tốt hơn.

Thực hiện giao dịch điều vốn tự động một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Miễn phí đăng ký sử dụng và duy trì dịch vụ.

Đặc tính sản phẩm

Dịch vụ này không áp dụng cho tài khoản vốn trực tiếp/tài khoản vốn gián tiếp/tài khoản ký quỹ/tài khoản của khách hàng không cư trú.

Tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có phải có cùng đơn vị tiền tệ.

Số dư tối thiểu của Tài khoản ghi Nợ không được âm. Số tiền chuyển tối đa phải lớn hơn 0.