Giới thiệu chung

Với mỗi người Việt, ngôi nhà là niềm tự hào, là tài sản giá trị về cả tinh thần và vật chất. Chương trình Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Việt sẵn sàng đồng hành và bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn trước mọi rủi ro, cháy, nổ, giông, bão, lũ lụt, trộm cướp …

Đối tượng bảo hiểm

Chủ sở hữu nhà; hoặc Bên thuê đứng tên trên hợp đồng thuê nhà

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi địa lý: Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm: Tổn thất đối với ngôi nhà, tài sản bên trong do cháy, sét đánh, nổ, giông, bão, lũ lụt, vỡ hoặc tràn nước, va chạm với ngôi nhà, trộm cướp…

Các tiện ích của sản phẩm

Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà, kê khai danh mục tài sản bên trong

Miễn phí thuê nhà sau tổn thất

Bồi thường thay thế mới theo giá trị thị trường

Thủ tục bồi thường nhanh chóng, thuận tiện

Phí bảo hiểm cực ưu đãi, chỉ từ 0,05%/năm (thời hạn 01 năm)

Thời hạn bảo hiểm linh hoạt từ 01 đến 03 năm