1
Phạm vi áp dụng:

Áp dụng khi tham gia mở thẻ thanh toán quốc tế Shinhan Be-SAFE trực tuyến qua ứng dụng SOL

2
Sản phẩm áp dụng:

Thẻ thanh toán quốc tế Shinhan Be-SAFE

3
Ưu đãi chương trình :
Quà tặngĐiều kiện

Thẻ tập 21 California Gym Credit

(Trị giá 2.500.000 VNĐ)

Mở thẻ thành công và kích hoạt Thẻ trước 05/01/2024

4
Thời hạn chương trình:

Từ nay đến 31/12/2023

5
Cách thức mở thẻ:
  • Bước 1: Tải app Shinhan SOL Việt Nam
  • Bước 2: Đăng ký mở thẻ dưới hình thức định danh trực tuyến qua Shinhan SOL app. Tại phần mở các dịch vụ, chọn mở thẻ Master - Shinhan Be-SAFE.
  • Bước 3: Nhận và kích hoạt thẻ.
  • Bước 4: Quà tặng sẽ được gửi đến đia chỉ email đã đăng ký với ngân hàng.
6
Điều kiện và điều khoản

Vui lòng tham khảo tại đây.