1
Phạm vi áp dụng:

Chi nhánh Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc

2
Cách thức tham gia:

Khách hàng nhắn tin SMS theo cú pháp gửi 6089 để đăng ký tham gia: Shinhan< khoảng cách >Summer< khoảng cách >ddmmyy

(ddmmyy là ngày tháng năm sinh của khách hàng)

3
Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Hi-Point Chuẩn/ Vàng,

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Cashback Chuẩn/ Vàng,

Thẻ tín dụng cá nhân Tiki - Shinhan Chuẩn,

Thẻ tín dụng quốc tế Shinhan - Lotte Mart

4
Ưu đãi chương trình :

Khách hàng mở thẻ khi đáp ứng đủ điều kiện chương trình sẽ nhận được ưu đãi sau:

Hạng thẻƯu đãiĐiều kiện
Chuẩn/VàngƯu đãi hoàn tiền 15% (tối đa 200.000 VNĐ)Chi tiêu qua thẻ đạt tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
5
Thời hạn chương trình:

Từ 08/05/2024 đến 08/07/2024

Thể lệ chương trình chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.