Đường dây nóng

 


Đừng lo lắng nếu bạn không có thời gian để ghé thăm ngân hàng chúng tôi

 

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn

 

 

PHẠM VI DỊCH VỤ

..........................................................................................................................................................................................................................


Dịch vụ Đường dây nóng hiện tại sẽ hỗ trợ cho quý những dịch vụ liên quan đến các vấn đề sau:


Truy vấn thông tin tài khoản

Kiểm tra các chi tiết tài khoản và lịch sử giao dịch tài khoản

Thông báo mất thẻ ATM/ VISA

Thông báo mất thẻ và xác nhận mất thẻ

Kiểm tra hạn mức tín dụng và thay đổi mã số bảo mật cho thẻ ATM/VISA

Chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân

Đăng ký kích hoạt thẻ VISA

Chỉ áp dụng cho thẻ VISA cá nhân

Thông tin chi nhánh

Địa chỉ và số điện thoại của các chi nhánh