Dịch vụ tiết kiệm thông minh trực tuyến


 Miễn phí thiết lập và duy trì dịch vụ
 Đăng ký 01 lần duy nhất, không cần nhớ lịch chuyển tiền tiết kiệm
 Số dư tối thiểu luôn được đảm bảo như chỉ định ban đầu
 Đăng ký và tra cứu dễ dàng trên Internet Banking/Mobile Banking
 Tối đa tiền lãi nhận được

 Dễ dàng, nhanh chóng và an toàn


TÍNH NĂNG
bird icon Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tự động chuyển tiền vào tiền gửi có kỳ hạn thông qua Internet Banking hoặc Mobile Banking.

bird icon Khi số dư tài khoản lớn hơn số dư duy trì tối thiểu đăng ký bởi khách hàng, hệ thống ngân hàng sẽ tự động chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền dư vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn theo chỉ định của khách hàng.

 

02 BƯỚC ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN
Bước 1: Mở tài khoản Tiền gửi Tích luỹ Linh hoạt Trực tuyến
Cách 1 Cách 2
Vào Sản phẩm & Dịch vụ Vào Sản phẩm & Dịch vụ 
 Tiền gửi  Tiền gửi
 Tiết kiệm thông minh  Mở tài khoản có kỳ hạn

 Chọn "VÀO ĐÂY"

(ở phần hướng dẫn dịch vụ đầu màn hình)

 Chọn tài khoản Tiền gửi Tích lũy Linh hoạt Trực tuyến
Bước 2: Đăng ký Tiết kiệm Thông minh Trực tuyến
Trong phần đăng ký, điền các thông tin sau
bird icon Số dư duy trì tối thiểu
bird icon Số tiền chuyển tối đa
bird icon Tài khoản nộp tiền
bird icon Chu kỳ chuyển tiền
bird icon Chuyển tiền vào ngày nghỉ