ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 


VỀ TRANG WEB NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Đây là trang web chính thức của Ngân hàng Shinhan Việt Nam dưới tên miền shinhan.com.vn

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng việc truy cập trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản bên dưới.

 


BẢN QUYỀN & THƯƠNG HIỆU

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bản quyền đối với trang web này, những màn hình hiển thị trên web, những thông tin và tài liệu hiển thị trong đó đều thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Bạn có thể tải về và in bản sao chép của tài liệu này chỉ với mục đích tham khảo cần thiết. Không có bất kỳ tài liệu nào trên trang web này được phép sao chép, chỉnh sửa hay mô phỏng dưới bất kỳ mục đích thương mại, truyền bá rộng rãi mà không có sự chấp thuận của Ngân hàng Shinhan Việt Nam bằng văn bản chính thức.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam sở hữu tất cả thương hiệu, biểu tượng và nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ phần nào mà không có sự chấp thuận của Ngân hàng Shinhan Việt Nam bằng văn bản chính thức.

 


LIÊN KẾT TRANG WEB

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến những trang web khác. Ngân hàng Shinhan Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, tài liệu, sản phẩm hay dịch vụ được đăng tải hay cung cấp bởi bên thứ ba trên trang web này. Bằng việc cung cấp các liên kết đến những trang web khác, Ngân hàng Shinhan Việt Nam không khuyến nghị hay đề nghị bất kỳ sản phẩm/ dịch vụ được đăng tải/ cung cấp bới bên thứ ba trên trang web của họ. Những trang web khác có liên kết với trang web của Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể có chính sách bảo mật khác mới chính sách của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.

 


KHÔNG ĐẢM BẢO

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngân hàng Shinhan Việt Nam không đảm bảo độ chính xác, thỏa đáng và đầy đủ của những tài liệu trên trang web, bao gồm những chữ, đồ họa, đường dẫn và các phần khác trong trang web này hoặc đảm bảo không có virus máy tính khi bạn truy cập vào trang web này.

 


GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Trong giới hạn pháp luật, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mác hay phí tổn mang tính chất phát sinh liên quan đến trang web này hay những trang web liên kết. Trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay đảm bảo nào không thể được loại trừ theo pháp luật sẽ được giới hạn bởi việc Ngân hàng Shinhan Việt Nam lựa chọn để thay thế, hoặc tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán của cùng một sản phẩm.

 


THƯ ĐIỆN TỬ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngân hàng Shinhan Việt Nam không đảm bảo tất cả những thư điện tử được gửi đến ngân hàng chúng tôi là hoàn toàn bảo mật. Ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại mà người dung phải chịu khi gửi thư điện tử đến ngân hàng. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này. 

 

 

TẢI VỀ
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngân hàng Shinhan Việt Nam không đảm bảo rằng việc truyền tải thông tin, hình ảnh, chương trình hay bất kỳ phần nào trong trang web không bị gián đoạn, chậm trễ, từ chối, bị lỗi, mất mác hoặc hủy bỏ trên hệ thống máy tính của bạn khi truy cập trang web. Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và lưu trữ dữ liệu hay thiết bị khi truy cập. Chúng tôi sẽ không đảm bảo tính hiệu quả và chính xác của bất kỳ phần mềm nào do bên thứ ba sử dụng để liên kết với trang web.

 


SỰ CHẤP THUẬN & NHỮNG THAY ĐỔI

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Trên đây là những điều khoản sử dụng trang web hiện hành. Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bằng cách công bố các thông tin về sự thay đổi trên trang web. Qua đó, bạn được xem là đã chấp nhận rằng Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã cung cấp đầy đủ thông tin thông báo về sự thay đổi.